ภาพกิจกรรมประจำปี พศ. 2557

ภาพงานอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร" (Competency) 27-28 ธันวาคม 2557

ภาพงานประชุมวิชาการ เรื่อง "Anesthesia in Special Population" 6-7 พฤศจิกายน 2557

ภาพงานอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดการความรู้ในงานการพยาบาลวิสัญญี" 21 มิถุนายน 2557

ภาพงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 2557

ภาพงานประชุมวิชาการ Best Anesthesia Practice 6-7 กุมภาพันธ์ 2557

ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรวิสัญญีฯ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2557