Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

22November2018

You are here: Home The News อาจารย์กิตติภัต ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของคณะ

อาจารย์กิตติภัต ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของคณะ

Kittipat 1sภาควิชาสูติฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ. นพ. กิตติภัต เจริญขวัญ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น อาจารย์แพทย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2561 ชั้นคลินิก โดยได้รับมอบโล่รางวัลจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีสวมเสื้อกาวน์ พิธีมอบรางวัลเรียนดี พิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น ของคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่