ประวัติความเป็นมา
การศึกษา
หน่วยงาน

งานบริการ

บุคลากร

กรรมการ

การบริหารคุณภาพ
แบบองค์รวมMIS
Staff


     1. Associate Professor Samreung Rangdaeng, M.D  Head of Department of Pathology

     2. Professor Lertlakana Bhoopat, M.D.

     3. Professor Benjaporn Chaiwun, M.D.

     4. Associate Professor Prapan Jutavijitum, M.D..   

     5. Associate Professor Kamthorn Thamprasert, M.D.

     6. Associate Professor Nirush Lertprasertsuke, M.D.

     7. Associate Professor Sumalee Siriaunkgul, M.D.

     8. Associate Professor Pongsak Mahanupab, M.D.

     9. Associate Professor Surapan Khunamornpong, M.D.

   10. Assistant Professor Kanchana Nimmanahaeminda,

   11. Associate Professor Amnat Yousuke, M.D.

   12. Associate Professor Reungrong Cheepsattayakorn, M.D.

   13. Associate Professor Jongkolnee Settakorn, M.D.

   14. Assistant Professor Suree Lekwanavijit, M.D.

   15. Assistant Professor Kornkanok Sukapan, M.D.

   16. Assistant Professor Charin Ya-in, M.D.

   17. Neelaya Sukhamwang, M.D.

   18. Sarawut Kongkarnka, M.D.

   19. Komson  Wannasai, M.D.

   20. Songkiat Suwansirikul, MD.

ภาควิชาพยาธิวิทยา

ผลงานตีพิมพ