เกี่ยวกับหน่วยงาน

 หน้าแรก

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 อาจารย์

 แพทย์ประจำบ้าน

เจ้าหน้าที่
หลักสูตร
วิชาการ
หลักสูตร EMS
งานวิจัย
เวบเมลล์
ลิงค์น่าสนใจ
ห้องสังเกตอาการ
 
Emergency Medcine Web Link
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
Academic Emergency Medicine
Emergency Medicine Residents Association
The American College of Osteopathic Emergency Physician
 
 
ภาควิชาต่างๆ
 
     
 

:: หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ::
110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่    50200
โทรศัพท์
: 053 946332-3 โทรสาร : 053-210135  |  e-mail address : ercmu@hotmail.com