คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่มีบาดแผล
 

 1. ทำความสะอาดแผลทุกวันที่โรงพยาบาล คลินิก หรือ สถานีอนามัย ใกล้บ้าน
 2. ระวังอย่าให้แผลเปียกชื้นหรือโดนน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อได้
 3. กรณีที่มีบาดแผลอยู่บริเวณ แขน มือ ขา หรือเท้า ควรยกให้สูงกว่าระดับหัวใจ เพื่อลดอาการบวม
 4. พักผ่อนร่างกายให้เพียงพอ ลดการเคลื่อนไหวบริเวณที่มีบาดแผล เพราะอาจทำให้เกิดการอักเสบ และการหายของแผลช้ากว่าปกติ
 5. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น อาหารพวกเนื้อสัตว์ ถั่ว ไข่ นม ผัก ผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการหายของแผล
 6. ไม่ใช้มือสัมผัส แกะหรือเกาบาดแผล รักษาความสะอาดของบาดแผลและร่างกายทั่วไปอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่บาดแผล
 7. ควรงดสูบบุหรี่และงดดื่มสุรา เพราะอาจทำให้บาดแผลหายช้า
 8. ในกรณีที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง จะทำให้การหายของบาดแผลช้ากว่าปกติ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
 9. ไม่ควรใช้สมุนไพรหรือผงโรยแผล ปิดลงบนแผลเพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้
 10. รับประทานยาตามที่โรงพยาบาลจัดให้ โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ(แก้อักเสบ)ต้องทานให้ครบ
 11. มาตรวจทุกครั้งตามกำหนดนัด

หมายเหตุ : หากท่านต้องการมาทำความสะอาดบาดแผลที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีห้องทำแผล เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเวลา 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00น. นอกเวลาดังกล่าวทางหน่วยตรวจฉุกเฉินจะขอให้ บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเท่านั้น

 

ในกรณีท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบาดแผล

โทร (053)945734 เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ทุกวัน

(053)946332-3 เวลา 12.00-13.00 น. และ 16.00-08.00 น. ทุกวัน